top of page

Sbory festivalu

Smíšený mládežnický sbor Cantemus (Nyíregyháza, Maďarsko)

Sboirmistr: Soma Szabó

Smíšený mládežnický sbor CANTEMUS patří do rodiny světově uznávaného Sborového institutu Cantemus z města Nyíregyháza v Maďarsku. V rámci této instituce funguje několik špičkových sborů, které během své čtyřicetileté historie vyhrály na více než 50 mezinárodních soutěžích. Tento středoškolský sbor je určený pro žákyně a žáky, kteří vyšli ze základní školy Zoltána Kodályho, tedy původně členky a členy Dětského a Chlapeckého sboru Cantemus, kteří díky tomuto mládežnickému sboru získávají zkušenosti se zpěvem ve sboru smíšeném. Tento sbor je tak velmi důležitým mezistupněm pro přechod do dospělého Smíšeného sboru Cantemus. Také tento sbor má za sebou úspěchy na mezinárodní scéně, např. vítězství na soutěži pěveckých sborů v Olomouci nebo získání ceny Grand-Prix v italské Veroně.

Soma Szabó je mezinárodně uznávaným a oceňovaným sbormistrem Sborového institutu Cantemus, kde vede smíšený, mládežnický a chlapecký sbor. Je také uměleckým vedoucím souboru Banchieri Singers. Vyučuje na Hudební střední škole v Nyíregyháze a je ředitelem Symfonického orchestru Szabolcs. Je také vyhledávaným porotcem různých mezinárodních sborových soutěží a pravidelně vede workshopy na téma sbormistrovství sborového zpěvu v evropských zemích, dále v USA, Japonsku, Hongkongu a na Taiwanu.

Ženský sbor Glier Institute of Music (Kyjev, Ukrajina)

Sbormistryně: Galina Gorbatenko

Ženský sbor Hudebního institutu Glier v Kyjevu byl založen v roce 1985 a tvoří jej studentky oboru dirigování, čili budoucí sbormistryně. Po celou dobu jej vede zasloužilá umělkyně Galina Gorbatenko.

Sbor je držitelem nejvyšších ocenění Grand-Prix, vítězem osmi prestižních mezinárodních soutěží a vydal několik nahrávek pro Ukrajinský rozhlas. Absolvoval více než 300 koncertů po celé Evropě, např. v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Německu, Nizozemí, Francii, Španělsku, Portugalsku nebo na Islandu.

Předností sboru je jeho všestrannost a autenticita v provádění renesančních, klasicistních i romantických skladeb stejně jako v úpravách ukrajinských lidových písní a soudobé hudby. Pro sbor je dále charakteristické osobní přátelství a vzájemná tvůrčí spolupráce se známými ukrajinskými skladateli, s nimiž sbor spolupracoval na mnoha projektech a některé skladby premiéroval na každoročním hudebním svátku „Sezónní premiéry“ pořádané Unií ukrajinských skladatelů.

Sbor si klade za cíl představit a zpopularizovat skladby ukrajinských skladatelů. 

Galina Gorbatenko je známá a oblíbená sbormistryně a docentka, která zasvětila svůj život sborovému umění. Její zkušenosti a znalosti sdílí na mnoha seminářích a workshopech nejenom na Ukrajině, ale i v Polsku, Německu, Nizozemí, Estonsku a Rusku. Sbormistrovství vystudovala na Čajkovského Národní hudební akademii Ukrajiny. Kromě práce s profesionálními, studentskými i mládežnickými sbory po mnoho let spolupracovala jako sbormistryně se sborem Kyjevské akademické opery a baletního divadla. V roce 1985 založila ženský sbor na Hudebním institutu Glier v Kyjevu, kde také sama vyučuje sbormistrovství. Její metody vedení hodin se projevují na vynikajících výsledcích jejích studentů, kteří pak sami dosahují výborných profesních úspěchů ve svém oboru.

Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci

Sbormistr: Pavel Režný

Smíšený komorní sbor ATENEO Univerzity Palackého v Olomouci vznikl v roce 2001. Působí v něm studenti, které spojuje společná záliba ke sborovému zpěvu. Repertoár ATENEA zahrnuje široké spektrum. Přes hudbu vážnou (starší období i tvorba současných autorů), sborové úpravy lidových a populárních písní, až po skladby žánrů jako jsou blues, spirituál či gospel. Realizace skladeb je buď a capella, nebo s instrumentálním doprovodem. Sbor vede Pavel Režný, docent katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.
Koncertní sestavu sboru tvoří zhruba 35 zpěváků ve věku 18–30 let. Činnost sboru zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci a podporuje ho statutární město Olomouc a Olomoucký kraj. Sbor každoročně pořádá májový a adventní koncert v Kapli Božího Těla na Konviktu a účastní se adventních koncertů na Vídeňské radnici. V roce 2016 se sbor zúčastnil Festivalu sborového umění v Jihlavě, kde získal zlaté pásmo a zvláštní cenu poroty. Dále jej posluchači mohli slyšet v Luhačovicích, v jeskyni Výpustek u obce Křtiny, v Prostějově, Vrahovicích nebo v Ostravě. Sbor vystupuje i v zahraničí, v posledních letech navštívil Norsko, Maďarsko, USA a Francii.

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D. působí na katedře hudební výchovy od roku 1991. Specializuje se na oblast vokální a vokálně-instrumentální hudby. S různými typy pěveckých těles pracuje jako umělecký vedoucí a dirigent úspěšně už více než 39 let. Jako řešitel se podílel na řadě projektů různého zaměření - město Olomouc, Olomoucký kraj, ministerstvo kultury ČR, Nadace Život umělce, FRVŠ, Evropská unie (např. Podpora koncertních aktivit, Choral Bridges, Grundtvig - Be together, Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku výpočetní technikou, Multimediální opora Vybrané kapitoly z teorie dirigování a řízení sboru, Tvorba textů pro distanční vzdělávání, Koncertní zájezd do USA aj.), organizátor workshopů (African Folk Songs Workshop, Nordic Music Workshop, Workshop alikvotního zpěvu, Workshop slovenský folklor, Barevný svět hudby aj.), zakladatel, ředitel a dirigent Smíšeného komorního sboru Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci (15 vydaných CD, nahrávky v rozhlase i televizi, bohatá koncertní činnost doma i v zahraničí – Rakousko, Francie, Dánsko, Německo, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Itálie, Švýcarsko, USA, Holandsko, Belgie, Norsko). Repertoárový záběr zahrnuje nejen klasickou hudbu, ale i folklor, populár, world music, jazz, rock a muzikál. Spolupracuje s různými soubory a orchestry - Hradišťan, Janáčkova filharmonie Ostrava, komorní orchestr, Bumbumband, Arrhythmia, Instrumentální skupina Petra Vitáska a další.  Pravidelná koncertní a publikační činnost.

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (APS VŠB-TUO)

Sbormistr: Adam Sedlický

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (APS VŠB-TUO) je komorní smíšený sbor, jehož členy jsou studenti nebo absolventi ostravských vysokých škol. Vznikl v roce 2007 jako studentská organizace, která volně navázala na středoškolský Komorní sbor EXIL při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě (2000–2007). Uměleckým vedoucím a dirigentem byl v letech 2000–2014 Jan Mlčoch. Od roku 2015 je novým dirigentem Adam Sedlický.

Pěvecké seskupení získalo řadu ocenění. Z posledních úspěchů zmíníme Festival sborového umění Jihlava 2016 (CZ), kde získal zlaté pásmo a stal se absolutním vítězem kategorie s povinnou skladbou. V roce 2015 Akademická Bánská Bystrica (SK), kde přesvědčil porotu o svém pěveckém umění a odvezl si zlaté pásmo a Cenu rektora UMB za působivou dramaturgii. V témže roce na soutěži Laudate Dominum v Litvě získal první místo a Cenu za nejlepší zpracování povinné skladby.

Rok 2017 bude neméně vyplněný zahraničními i tuzemskými akcemi. Zejména se na přelomu dubna a května opět chystáme na klání mezi vysokoškolskými sbory na Slovensku – Akademická Banská Bystrica a 10. května vyrážíme na mezinárodní soutěž pěveckých sborů ve Varně v Bulharsku.

Adam Sedlický je absolventem hry na klavír v třídě Dariny Švárné a dirigování u Štefana Sedlického na Konzervatoři v Žilině. V letech 2012–2015 působil jako šéfdirigent Moravskoslezské Sinfonietty, taktéž jako dirigent Symfonického dechového orchestru Májovák v Karviné, s kterým absolvoval koncertní turné do Slovinska a Rakouska. Od roku 2014 spolupracuje na orchestrálních projektech s Ostravskou univerzitou v Ostravě. V roce 2016 ukončil magisterské studium orchestrálního dirigování v třídě Jaroslava Kyzlinka na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Absolvoval semestrální studium na Hudební akademii v Krakově, kde se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů významného polského dirigenta Gabriela Chmury. Nyní je doktorandským studentem oboru dirigování na Akademii umění v Banské Bystrici.

Ještě při studiích začal spolupracovat s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě, kde byl nejprve v sezóně 2015/16 v angažmá v souboru opereta/muzikál a od roku 2016 začal hostovat i v opeře (Fibich: Bouře, Britten: Zneuctění Lukrécie). V letošním roce získal stálé dirigentské angažmá v operním souboru NDM.

V současnosti je také šéfdirigentem Komorní opery Bratislava, dirigentem orchestru na žilinské konzervatoři.

Mimo své dirigentské působení se věnuje i sbormistrovství – od roku 2015 je dirigentem Akademického pěveckého sboru Vysoké školy báňské v Ostravě. S tímto sborem zvítězil v kategorii komorních sborů na mezinárodní soutěži vysokoškolských sborů Akademická Banská Bystrica 2015, získali první místo a speciální cenu za nejlepší provedení povinné skladby v soutěži v litevském Vilniu, v roce 2016 pak zvítězili na mezinárodní soutěži v Jihlavě. 

Pěvecký sbor ARTEP (Orlová)

Sbormistryně: Petra Rašíková

Smíšený pěvecký sbor Gymnázia v Orlové byl založen v lednu 2001, pravidelně sbor vystupuje na akcích školy a města, pořádá samostatné koncerty a spolupracuje s jinými hudebními tělesy. Na podzim 2010 byl oceněn jako nejlepší středoškolský tým Moravskoslezského kraje, v říjnu roku 2013 mu byl tento titul udělen podruhé. Sbor se zúčastnil mezinárodních festivalů sborového zpěvu v Polsku, Švýcarsku, Mexiku, Itálii a na Slovensku. Mezi největší úspěchy sboru absolutní vítězství kategorie a zlaté pásmo na mezinárodním festivalu Pražské Vánoce v roce 2014. Ve školním roce 2014/15 reprezentoval sbor školu na prestižním mezinárodním festivalu Dei Giovani v Itálii, v rámci tohoto festivalu sbor mimo jiné vystoupil na celosvětové výstavě EXPO 2015. Pravidelně se sbor podílí se na organizaci regionální soutěže gymnaziálních pěveckých sborů. Uměleckou vedoucí a dirigentkou sboru je Mgr. Petra Rašíková, se sborem spolupracuje Mgr. Jana Lukšová, na klavír doprovází Mgr. Aleš Bína.

Mgr. Petra Rašíková v roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova pro třetí stupeň vzdělávání a sbormistrovství pod vedením profesora Lumíra Pivovarského. Sbormistrovskou průpravu získala ve Sborovém studiu Permoník, Vysokoškolském pěveckém sboru Ostravské univerzity a v Ostravských učitelkách.

V současnosti je uměleckou vedoucí a dirigentkou Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia v Orlové, se kterým dosahuje nemalých úspěchů v tuzemsku i v zahraničí (Švýcarsko, Itálie, Polsko, Slovensko, Mexiko). Od září 2013 se stala sbormistryní vysokoškolského pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA.

Mezi její největší osobní úspěchy patří zlaté pásmo ze sbormistrovské soutěže pedagogických fakult v Praze v roce 2002, je rovněž držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon. V roce 2010 jí Unie českých pěveckých sborů udělila cenu Sbormistr – junior. Je členkou odborné rady pro středoškolský sborový zpěv Nipos Artama v Praze.

Cancioneta Praga (Praha)

Sbormistr: Lukáš Jindřich

Cancioneta Praga je ženský pěvecký sbor, který vznikl v roce 2010 z iniciativy sbormistra Lukáše Jindřicha. Členkami jsou zpěvačky, které dříve působily ve výběrových, převážně pražských sborech (Bambini di Praga, Radost Praha a další).

Repertoár sboru je velmi široký. Zahrnuje duchovní a světské skladby od starých  mistrů až po hudbu 20. století, lidové písně z celého světa i vánoční koledy Evropy a Ameriky zpívané v originálních jazycích a nechybí samozřejmě ani lidové písně z Čech, Moravy a Slezska. Sbor však dokáže interpretovat i odlišné hudební styly, jako např. pop-music. Pro svůj široký záběr je Cancioneta Praga zvána k zahajování významných mezinárodních festivalů, jako např. YoungPrague, Praga cantat aj. Ve výjimečných případech je sbor rozšířen o mužské hlasy.

Vedle samostatných koncertů spolupracuje Cancioneta Praga s významnými českými soubory, orchestry a umělci (např. PKF – Prague Philharmonia, Pražský komorní orchestr bez dirigenta, Musica Bohemica, Český chlapecký sbor z Hradce Králové, Ústřední hudba Armády ČR, harfenistka Jana Boušková, kytarový virtuos Lubomír Brabec, klavírista Lukáš Klánský, barytonista Roman Janál, skladatelé Jaroslav Krček a Martin Hendrych, dirigenti Marek Šedivý, Jan Kučera, Vojtěch Spurný, Jakub Martinec, kapela Chinaski), natáčí pro televizi i rozhlas. Na svém kontě má i dvě nahraná CD - Kouzelné Vánoce a The Gospel Train Is Coming.

Během svého působení na hudebním poli vyhrála Cancioneta Praga dva mezinárodní hudební festivaly. Ze španělského Malgrat de Mar si v roce 2010 přivezla Cenu publika pro nejoblíbenější sbor festivalu a trofej za absolutní festivalové vítězství, stejného úspěchu dosáhla i v únoru 2012, kdy se stala absolutním vítězem mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby Canti veris Praga 2012. Sbor absolvoval i několik zahraničních zájezdů (Německo 2011, 2014, Maďarsko 2015, Jihoafrická republika 2016).

Patrony sboru jsou bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, sbormistr Miroslav Košler, dirigent Jakub Hrůša a harfistka Jana Boušková.

Lukáš Jindřich (*1984) pochází z řad zpěváků pěveckého sboru Bambini di Praga, ve kterém začínal ve svých pěti letech. Vystudoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity (pod vedením dirigentů Jaroslava Brycha a Marka Valáška). V roce 1999 začal úzce spolupracovat se Školou sborového zpěvu při Bambini di Praga, kde působil jako učitel hry na zobcovou flétnu. Od roku 2004 byl druhým sbormistrem sboru Bambini di Praga a nejbližším spolupracovníkem PhDr. Blanky Kulínské.

Upravil řadu písní pro dětské sbory a flétnové soubory. Natočil několik nahrávek s Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu, má za sebou úspěšné koncerty s Pražskou komorní filharmonií. Se sborem Bambini di Praga absolvoval koncertní turné do Anglie (2006), Německa (2008, 2010) a Jižní Koreje (2006 – 2009). Založil ženský sbor Cancioneta Praga, se kterým v říjnu 2011 vstoupil do první koncertní sezony.

V září 2013 přijal post hostujícího sbormistra Českého chlapeckého sboru z Hradce Králové a od ledna 2014 působí též jako sbormistr Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.

Vokální soubor Gentlemen Singers

Umělecký vedoucí: Richard Uhlíř

Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové je jediným profesionálním mužským oktetem v České republice, vítězem mezinárodních soutěží a pravidelným účastníkem významných festivalů od USA až po Jižní Koreu. Krom toho, že soubor od svého vzniku v roce 2003 absolvoval přes pět set koncertů ve dvaadvaceti zemích na čtyřech kontinentech a vydal šest kritikou velmi kladně ohodnocených nahrávek, každoročně v červnu pořádá festival Sborové slavnosti • Czech Choir Festival • Hradec Králové, jehož hlavním cílem je propagace české sborové hudby u nás a prostřednictvím pozvaných špičkových sborů z celé Evropy i v zahraničí.

 

Nedílnou náplň činnosti souboru tvoří taktéž edukace formou workshopů a master class určených jednotlivcům i celým sborům, při níž členové souboru zúročují vlastní zkušenosti získané díky spolupráci s předními světovými ansámbly, dirigenty, sbormistry a skladateli. Vokální soubor Gentlemen Singers, jehož činnost je pravidelně finančně podporována Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a Ministerstvem kultury České republiky, je hrdým velvyslancem české sborové školy.

Please reload

Cantemus
Glier
Ateneo
APS
Artep
Cancioneta
Gentlemen Singers
bottom of page